วิ

 

ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ เมืองไทยประกันชีวิต


 รับสมัครในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงิน

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

ความมั่นคงและแข็งเกร่ง 


•ค่านายหน้าปีแรกและปีต่ออายุ (สร้างได้ไม่มีขีดจำกัด)
• โบนัสรายปี
• โบนัสส่งเสริมการขาย
• สวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
• รางวัลการแข่งขัน
• การท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ฟรี การฝึกอบรมเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
• การเลื่อนตำแหน่งภายใน 3-6 เดือน
• อิสระในการบริหารเวลา ความคิด อนาคต ความมั่นคง
•บริษัทก่อตั้งมากว่า 60 ปี
• ได้รับรางวัลการบริหารงานดีเด่น 5 ปี
• เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ
• มีสาขารองรับทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง
• แบบประกันรองรับทุกกลุ่มลูกค้ากว่า 100 แบบ
• การบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ
• ได้รับการยอมรับในภาพลักษณ์ที่ดีเลิศ
• พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกท่านประสบ

ความสำเร็จในวิชาชีพ

รับเว็บไซต์ขยายงานฟรี

ขั้นตอนการสมัคร กรอกใบสมัครพร้อมบัตรประชาชน และ รูปถ่ายหน้าตรง 1" อบรมและสอบขอรับใบอนุญาต 2 วัน (สำหรับท่านทีเคยมีบัตรแล้วอบรม 1 วัน)

สมัครตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต
สมัครตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย ตัวแทนประกันชีวิต
ชื่อ-สกุล
เพศ หญิง ชาย
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)
ที่อยู่ปัจจุบัน
แขวง/ตำบล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เวลาที่ติดต่อสดวก
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
เครือข่าย
ที่อยู่ทางอีเมล์
รายได้ปัจจุบัน
สถานะภาพ โสด สมรส หย่าร้าง
สถานะภาพการทำงาน ว่างงาน งานประจำนักศึกษา
ต้องการสมัครแบบ เต็มเวลา อาชีพเสริม
บัตรตัวแทนประกันชีวิต ยังไม่เคยมี เคยมีแล้ว
บัตรประชาชน
ข้อความเพิ่มเติม
รหัสยืนยันหาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น

Click to reload image


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี  Designed by: ThemZa