ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

ธนาคารกสิกรไทย

 ประกันชีวิต

 

แบบประกันชีวิตที่คุณสามารถเลือกเองได้ตามความต้องการมีทั้ง ประกันชีวิตความคุ้มครองสูง,ประกันชีวิตออมทรัพย์ระยะสั้น,ประกันชีวิตออมเพื่ออนาคต และ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล โรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน และทุพพลภาพถาวร


เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20

Saving ออมทรัพย์ระยะสั้น

เมืองไทย สะสมทรัพย์รับบำนาญ

ความคุ้มครองสูง

 

ออมทรัพย์ระยะสั้น

 

 ออมเพื่ออนาคต

 


มอบความสุขให้กับครอบครัว คนที่คุณรัก

ชำระเบี้ยคงที่ 20 ปีคุ้มครองตลอดชีตชำระเบี้ยต่ำ

คุ้มครองสูง เหมาะกับคุ้มครองธุรกิจ หรือ เป็นมรดก

ให้กับครอบครัว...และคนที่คุณรักอย่างคุ้มค่า

ออมระยะสั้นรับผลตอบแทนเร็ว

รับผลตอบแทนทุก 2 ปี และสามารถ

ใช้ลดหย่อนภาษีได้นานถึง 7 ปีกรมธรรม์

 สุขใจหลังวัยเกษียณที่มั่นคง

เป็นการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนสูง

และไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานรับผลตอบแทนทุกปี

ตลอด 20 ปี ครบสัญญารับอีก 100% ของทุนประกัน


www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี