ติดต่อคุณ ธิดารัตน์   
  โทร
089-6987712

 

 


วางแผนการเงินเพื่ออนาคต...ที่มั่นคงรับผลตอบแทนสูง

เมืองไทย สะสมทรัพย์รับบำนาญ

สะสมทรัพย์รับบำนาญ

สุขใจวัยเกษียณ....ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน
รับเงินคืน 10% ยาวนานถึง 20 ปีครบสัญญารั
บอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน

MuangThai_Retirement_Plus60

รีไทร์เมนท์ พลัส 60

ครบครัน... ด้วยเงินจ่ายคืนในทุกจังหวะชีวิต
 ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนเกษียณ และหลังเกษียณ

 

 


 

 

 

 

www.thailandlifeassurance.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร สายตรง 089-7821110 จัดทำเพื่อให้ข้อมูลในการทำ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษี